နှမ်းခါးရွာမီးရှို့မှုနှင့်လူငယ်(၂၀)ကျော်သတ်ဖြတ်မှုအိမ်စောင့်ဂျပုခေါင်းခဲရပြီ

နှမ်းခါးရွာမီးရှို့မှုနှင့်လူငယ်(၂၀)ကျော်သတ်ဖြတ်မှုအိမ်စောင့်ဂျပုခေါင်းခဲရပြီ
နှမ်းခါးရွာမီးရှို့မှုနှင့်လူငယ်(၂၀)ကျော်သတ်ဖြတ်မှုအိမ်စောင့်ဂျပုခေါင်းခဲရပြီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *