နေပြည်တော်ကို ၁၅ ရက်နေ့ စတင်ပြီဟု ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ

နေပြည်တော်ကို ၁၅ ရက်နေ့ စတင်ပြီဟု ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *